Mi befolyásolhatja a tervezői díjat?

 

web_szerako10_250x120.jpg   A tervezői díjat befolyásoló tényezők:

Teljes tervezési folyamat lekötése esetén (előkészítés, engterv, látványterv, kiviteli terv (teljes vagy részleges)
 • Külön szerződve az egyes munkafázisokra kevesebb kedvezményben részesülhet a Megrendelő.
 • A teljes tervezői folyamatra való szerződés esetén a gyakorlatban többször előfordul, hogy a külső látványterv díjmentes, vagy a kiviteli terv díja csökkentett.
Tervezői vagy Megrendelői ügyintézés esetén
 • A tervezési folyamathoz a következő, tervező irodán kívüli feladatok is szükségesek: helyszínrajz és tulajdoni lap kiváltása, közműegyeztetések (minimum 4), kéményseprő szakhatósági egyeztetés
 • Többlakásos épületnél: ÁNTSz, Tűzoltóság, Környezetvédelem, Örökségvédelem, Közútkezelő, stb.
 • Mindezekhez 1-2 úttal számolva igen jelentős munkaidő szükséges! Ez a tervezői díjat terheli, ezért ennek egy jelentős részében maguk az ügyfelek is eljárhatnak (gyeses kismamák, frissnyugdíjasok)
     
Tervezési helyszíntől is függ, itt a településen dolgozó elbírálókra is kell, hogy gondoljunk
 • Sajnos manapság már erről is beszélnünk kell: egyes építéshatsági irodák, főépítészi irodák nem a kellő hozzáállással, 70-120 napos, törvénybe ütköző határidőkkel dogoznak. TISZTELET a kivételnek!
 • Többször előfordult, hogy felmondás, szülés, főépítész váltás miatt NINCS, aki elbírálja a tervet. Ekkor több hónapig állhat a munka.
 • Egyes településeken számolni kell 3 vagy több tervegyeztetéssel, tervzsűri véleményezéssel.
 • Fentiekből adódik, hogy a településtől is függ a tervezés átfutási határideje, és így a díja is.
Határidő, részhatáridők (sürgős, vagy extra sürgős feladat)
 • Az egyszerre futó feladatok meghatározzák a következő munka tervezési határidejét. A teljes határidőn belül a részhatáridők is változtathatók, ezzel lehet ütemezni a különböző munkarészeken dolgozó tervező kollégák időbeosztását, és végül ütemezni a munkák leadását.
 • Sürgős esetben a tervezői díj emelkedhet, extra sürgős esetben pedig mindenképpen számolni kell a díj növekedésével, plusz erőforrások igénybevétele miatt: több tervező, több szgép, hétvége, stb.
  web_szerako11_250x120.jpg
     
web_szerako3_250x120.jpg   Tervezési helyszíntől függ (kitűnő vagy kimagaslóan rossz tervezési körülmények)
 • A tervezési terület lehet sík, lejtős, mostanában egyre többször erősen lejtős. Ennek az a magyarázata, hogy Budapesten és környékén „elfogytak” a telkek, és az építkezni szándékozók megveszik az erősen lejtős telkeket is. A ma hatályos előírások a gépkocsi beközlekedő hajlásszögét szigorúan megkötik, így előfordulhat, hogy a megvásárolt telekre gépkocsi behajtó szabályosan nem tervezhető. Ha ezt párosítjuk azzal, hogy létezik olyan helyszín, ahol az épületen belül kell az autót elhelyezni, akkor nehéz vagy megoldhatatlan mérnöki feladat elé kerül a tervező. Mindez hosszú, komoly erőforrásokat lekötő munka, mely emeli a tervezés idejét és díját.
 • A tervezési terület igen keskeny, sziklás, magas a talajvíz, feltöltött a terület, alábányászott a terület, a szomszédos beépítések az előírások miatt akadályozzák az épület elhelyezést, a tájolás-lejtés-megközelítés nincsenek összhangban az igényekkel… Ezek közül egyszerre több, a tervezést nehezítő körülmény is előfordulhat egy feladaton belül, ekkor már rossz tervezési körülményről beszélhetünk.
 • MAI helyszíni szemle tapasztalata: II. kerületi, sziklás altalaj, benne világháborús légórendszer, mindez kb. 9-10 méteres lejtéssel, a telek harmadában 4 méteres kő támfallal. Elképesztő tervezési helyszín! Szép panormámás, mondta az ügyfél - tényleg az, csak, hogy kerül rá a ház?
     
Építész iroda vagy magántervező
 • A magántervezők többsége a tervezést kiegészítő tevékenységként viszi, költségeinek egy részét „átterhelve” fő munkahelyére (net, tervezői programok használata, telefon, papírköltség, munkaidő), így árban az irodák alá mehetnek.
 • A legnevesebb tervezők egy része a díjazást már egyedileg szabja, évente 1-2 munkát vállalva, a többiekhez képest kiugró, egyébként elvárható díjakkal dolgozva. A minőség magasan kiemelkedő, és garantált
 • Az építész irodák szolgáltatáscsomagja, színvonala gyakran a magántervezők fölé megy, ez is befolyásolja az árat.
 • Regionális eltérések is jelen vannak
 • Mindezek együtthatása a jellemző az országban
Végül, de nem utolsósorban: a tervezői kvalitás, referenciák száma és minősége is befolyásolja a díjazást.

 
  web_szerako4_250x120.jpg


Ez a lista nem teljes, de jól mutatja, hogy minden egyes tervezői feladat kiértékelése után adható pontos ajánlat, mely igazodik a telek adottságaihoz, a településhez, és a tervezőhöz is.

Szaktanácsadó:

Rákos Bertalan építészmérnök
www.szerako.hu