Francia art deco stílusban

Elegáns villa

Az épü­let kü­lön­le­ges hom­lok­za­tá­val, – ame­lye­ken a nagy sí­kok és fi­nom ta­go­zó­dá­sú ab­lak­nyí­lás­ok vál­ta­koz­nak, – il­lik a kör­nye­ze­té­be. A nagy tö­me­get kön­­nye­deb­bé te­szi a kü­lön­le­ges meg­ol­dá­sok és anya­gok együt­tes al­kal­ma­zá­sa és az egye­nes vo­na­lak rit­mi­kus já­té­ka. A dí­szí­tő mo­tí­vu­mok­nak csak alig ész­re­ve­he­tő plasz­ti­ká­juk van. A kör­be­fu­tó er­ké­lyek és te­ra­szok is old­ják a tö­mör­sé­get, minden­nek a hal­vány sár­ga fal­szín köl­csö­nöz ele­gan­ci­át. A lát­ványt gaz­da­gít­ja és ko­ro­náz­za az át­szel­lőz­te­tett cse­rép­fe­dé­sű te­tő.

alt

Elegáns villa

Az épü­let kü­lön­le­ges hom­lok­za­tá­val, – ame­lye­ken a nagy sí­kok és fi­nom ta­go­zó­dá­sú ab­lak­nyí­lás­ok vál­ta­koz­nak, – il­lik a kör­nye­ze­té­be. A nagy tö­me­get kön­­nye­deb­bé te­szi a kü­lön­le­ges meg­ol­dá­sok és anya­gok együt­tes al­kal­ma­zá­sa és az egye­nes vo­na­lak rit­mi­kus já­té­ka. A dí­szí­tő mo­tí­vu­mok­nak csak alig ész­re­ve­he­tő plasz­ti­ká­juk van. A kör­be­fu­tó er­ké­lyek és te­ra­szok is old­ják a tö­mör­sé­get, minden­nek a hal­vány sár­ga fal­szín köl­csö­nöz ele­gan­ci­át. A lát­ványt gaz­da­gít­ja és ko­ro­náz­za az át­szel­lőz­te­tett cse­rép­fe­dé­sű te­tő.

alt

A mélygarázs


A mélygarázs

A lakóház homlokzata vízszintesen is osztott, amely egységes felületet mutat. A szigorúságot oldja az ablakok enyhe ívben történő lezárása. A villa alatti mélygarázst az egységes díszburkolat kapcsolja az épülethez.

alt

A homlokzat


A homlokzat

Az épület síkjából kiugró négyzetes tömb teteje teraszként funkcionál, amelyet finom, geometriai mintázatú ková-csoltvas korlát övez.

alt

A bejárat


A bejárat

A klasszikus elegancia a kertkapunál kezdődik. A korhű, finom mintázatú vaskapun belépve elegáns lépcsősor vezet a házba. A bejárat fölötti terasz esőtetőként szolgál a kétszárnyú üveg-ajtó. A lépcsősornak szép keretet ad az ívelt fal és a tetején húzódó korlát, amely a kertet választja el a főkaputól.

alt

Kertkapcsolat


Kertkapcsolat

A nappaliból közvetlenül is kijuthatunk a kertbe. A finom, vonalas osztású, nagy méretű ablakokból a hangulatos kerti csobogóra látni, ahová a környék énekes madarai szívesen járnak inni.

alt

Kijárat a kertbe

Kijárat a kertbe

A ház az udvar és a kerti garázsok felé is kapott egy kijáratot. Az ajtótól balra a konyha, balra a háztartási szoba található.

alt

Az udvar


Az udvar

Az épület távlati képe a kertből. Az építkezés során megóvták az öreg fákat.  A garázsok homlokzatát terméskővel díszítették. Az udvar rusztikus burkolatot kapott. A burkolókövek közé süllyesztett fényforrásokat rejtettek, amelyek dekoratív esti megvilágítást adnak a villának.

alt

Nyílászárók


Nyílászárók

A klasszikus stílusú épületek végleges arculatukat a stílusos nyílászárók beépítésével nyerik el. A villaépület valamennyi nyílászáróját egyedi tervek alapján gyártották.

alt

Hátsó homlokzat


Hátsó homlokzat

Az épület a magasabban fekvő kert felől nézve. A terméskővel burkolt épületrész a kerti tárolót rejtik. A kőburkolatú tér és az élőflóra szimbiózusa a kertben.

alt